telefon
0774 070 690
orar
l -v: 08:00 - 21:00
rendez-vous

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul https://www.dentocalm.ro/.

Website-ul https://www.dentocalm.ro este deținut și administrat de societatea DENTOCALM SRL cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, Str. Calea Turzii, Nr.7, Et. 3, Ap. 3, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2581/2014, având CUI 10035324, denumită în continuare ,,Dentocalm’’.

Ne rezervăm dreptul să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nicio notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare, vă rugăm să verificați periodic cuprinsul acestor Termeni și condiții. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor, înseamnă că acceptați aceste modificări.

De asemenea, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare în momentul accesării website-ului, întrucât acestea sunt aplicabile pentru orice tip de utilizare a website-ului. Prin accesarea website-ului confirmați că acceptați Termenii și condițiile de utilizare și că sunteți de acord cu respectarea lor.

Daca nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile de utilizare, aveți opțiunea de a nu utiliza website-ul nostru. Toate informațiile conținute în acest website au caracter general și sunt valabile pentru toate persoanele care accesează acest website (denumite in continuare „Utilizatori”).

 

  1. Dreptul de proprietate intelectuală

Designul și modalitatea de prezentare a website-ului, precum și setările, meniurile, submeniurile și funcționalitățile acestuia constituie proprietatea DENTOCALM. Website-ul, mărcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile, bazele de date, precum și toate celelalte materiale și elemente parte componentă a website-ului sunt proprietatea societății DENTOCALM SRL sau a partenerilor acesteia și fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislația română și internațională aplicabilă.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conținutului website-ului și a elementelor prezentate pe acest website, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al DENTOCALM.

Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și a informațiilor din prezentul website, inițiată de orice persoană, cu excepția DENTOCALM, precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care să facă trimitere la pagini din website, oferă dreptul unilateral și neechivoc societății DENTOCALM sau oricărui alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte. Nimic din conținutul acestui website nu trebuie interpretat ca acordarea de licență/drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe acest website fără permisiunea scrisă din partea DENTOCALM.

Este interzisă transmiterea către acest website, sau către adresele de e-mail menționate în secțiunile acestuia, a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, și a materialelor care ar putea fi considerate că instigă la fapte care contravin legii.

 

  1. Utilizarea Website-ului

Website-ul poate fi accesat în mod gratuit DENTOCALM nu garantează faptul că website-ul va fi accesibil în permanență, fără întreruperi. DENTOCALM poate suspenda, retrage, înceta sau modifica website-ul în totalitate sau în parte fără a notifica acest fapt în prealabil.

DENTOCALM nu va fi ținută responsabilă în situația în care website-ul nu poate fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.

Utilizatorul este responsabil pentru a realiza toate acțiunile necesare pentru a accesa website-ul. De asemenea, utilizatorul este responsabil de a se asigura că toate persoanele care accesează website-ul prin intermediul rețelei de internet pusă la dispoziție de acesta, cunosc și implementează acești Termeni și condiții de utilizare, precum și orice alte condiții aplicabile.

Orice persoană care dorește detalii despre  serviciile sau produsele prezentate pe website este rugată să contacteze reprezentații DENTOCALM, pentru a se informa atât cu privire la disponibilitatea serviciului în cauză, cât și cu privire la condițiile contractuale, taxele, tarifele și comisioanele aferente, informațiile publicate pe website având caracter orientativ și existând posibilitatea ca acestea să sufere modificări. În acest sens, cu toate că DENTOCALM depune toate eforturile pentru a se asigura că tarifele publicate pe website sunt actualizate, este posibil ca, în anumite situații, acestea să se actualizeze cu întârziere.  DENTOCALM își rezervă dreptul ca accesul la serviciile descrise în prezentul website să poată face obiectul unor restricții față de anumite persoane. Niciunul dintre serviciile prezentate pe website nu va fi furnizat unei persoane de către DENTOCALM, dacă legislația din România, cea din țara de origine a persoanei respective sau din orice altă țară care are legătură cu persoana în cauză interzice acest lucru.

 

  1. Utilizarea serviciilor

Utilizatorul are acces gratuit la funcționalitățile și conținutul oferit de website-ul DENTOCALM, având îndatorirea de a utiliza datele și conținutul website-ului conform destinației atribuită folosirii lor.

Utilizatorul are obligația, cu excepția autorizării scrise din partea DENTOCALM, să nu reproducă, să nu modifice, să nu facă duplicate, să nu vândă, respectiv să nu copieze ori să transmită conținutul website-ului altor terțe persoane și nici să nu îl utilizeze într-o manieră abuzivă.

De asemenea, prin intermediul website-ului, DENTOCALM pune la dispoziția Utilizatorilor serviciul „Programări online”. Pentru a înregistra o programare la clinica DENTOCALM, utilizatorul trebuie să acceseze pagina „Programări” și să completeze formularul de contact.

Accesul la serviciul „Programări online” este oferit gratuit Utilizatorilor, dar este condiționat de acceptarea prevederilor Politicii de confidențialitate, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

DENTOCALM depune toate eforturilor de a respecta toate programările efectuate prin intermediul website-ului. Ulterior transmiterii formularului online, Utilizatorul va fi contactat de un reprezentant al clinicii DENTOCALM în vederea confirmării programării. Programarea se consideră efectuată doar ulterior confirmării acesteia.

 

  1. Garanții și responsabilități

Conținutul integral al website-ului nostru este livrat pe baza „astfel cum este disponibil”, „așa cum este”. Utilizarea website-ului se face exclusiv pe răspunderea Utilizatorului. De asemenea, DENTOCALM nu va răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum și nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul, sistemul IT și/sau datele Utilizatorului ca urmare a accesării website-ului sau a altor website-uri către care există link-uri în prezentul website. Orice link-uri către alte website-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, DENTOCALM nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor website-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste website-uri. DENTOCALM nu este responsabilă pentru conținutul website-urilor ce au link-uri către acest website. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea DENTOCALM cu privire la respectivele website-uri. DENTOCALM nu va răspunde pentru niciun prejudiciu rezultând din utilizarea respectivelor website-uri.

DENTOCALM  nu își asumă nicio răspundere cu privire la pretențiile Utilizatorului cu privire la imposibilitatea de a utiliza website-ul indiferent de motivul invocat.
DENTOCALM își rezervă dreptul ca, în orice moment, să șteargă temporar sau permanent Conținutul sau părți ale acestuia, Utilizatorul recunoscând astfel că DENTOCALM nu poate fi în niciun fel răspunzătoare față de Utilizatori sau față de terți pentru astfel de suspendări sau întreruperi.

Răspunderea DENTOCALM nu va putea fi angajată nici pentru informațiile textuale sau grafice care provin de la furnizorii DENTOCALM, furnizorii individuali asumându-și responsabilitatea  exclusivă cu privire la indicațiile, specificațiile sau descrierile oferite de aceștia.

DENTOCALM și societățile partenere/afiliații/furnizorii nu își asumă o responsabilitate cu privire la niciun fel de întrerupere a  serviciilor de internet/de rețea/de hosting.

 

  1. Conectări către alte surse de internet

Website-ul conține legături de tip „LINK” către alte resurse/pagini de internet, Utilizatorul recunoscând astfel faptul că societatea DENTOCALM nu va putea fi în niciun caz considerată ca fiind răspunzătoare pentru buna funcționare a acestor resurse externe. DENTOCALM nu are obligația de a verifica informațiile și conținutul cuprins în resursele externe menționate.

 

  1. Utilizatori Internaționali

DENTOCALM nu garantează că informațiile de pe Website/Servicii/Conținut sunt corecte și legale în afara teritoriului României, Utilizatorul fiind astfel obligat să se conformeze legislației aplicabile privind transmiterea datelor exportate din țara în care este rezident.

Utilizatorul își asumă în mod expres responsabilitatea de a se informa cu privire la legislația statului din care face parte în ceea ce privește navigarea pe website din alt stat, în afara României.

 

  1. Modificarea conținutului Website-ului

DENTOCALM își rezervă dreptul de a modifica structura și/sau conținutul website-ului, în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

DENTOCALM depune toate eforturile pentru a transmite Utilizatorilor informații actualizate și exacte și pentru a prezenta, în mod cât mai clar și concis, toate informațiile din acest website. În acest sens, DENTOCALM va depune toate diligențele pentru remedierea eventualelor erori. Este posibil ca acest website să conțină referiri la informații și/sau servicii/tarife care nu mai sunt de actualitate, însă ne străduim menținem conținutul website-ului actualizat la zi. Informații suplimentare referitoare la serviciile disponibile pot fi obținute de la reprezentanții DENTOCALM și/sau utilizând datele de contact puse la dispoziție prin intermediul acestui website.

DENTOCALM nu va fi responsabilă pentru prejudiciile directe/indirecte generate de erorile, neconcordanțele sau ne acuratețea informațiilor existente pe website, care nu se datorează culpei sale.

 

  1. Modificarea Termenilor și condițiilor de utilizare a Website-ului

DENTOCALM  își rezervă dreptul de a revizui Termenii și condițiile de utilizare a website-ului, precum și orice alți termeni aplicabili, în orice moment, fără nicio notificare, prin modificarea paginilor relevante.

Utilizatorii website-ului vor avea responsabilitatea de a consulta paginile relevante pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse Termenilor și condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări li se vor aplica de la actualizarea acestor Termeni și condiții.

 

  1. Legea aplicabilă. Litigii.

Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania. Litigiile rezultate în urma interpretării sau executării prezentelor termeni si condiții vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de pe raza Mun. Cluj-Napoca. Daca vreo prevedere din acest document este considerata invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale termenilor și condițiilor de utilizare, acestea rămânând în vigoare.

Prezentul document constituie în întregime un acord încheiat între Utilizator și DENTOCALM SRL în privința utilizării website-ului https://www.dentocalm.ro.

 

  1. Dispoziții finale

Această Politică se completează cu prevederile legale în vigoare, aplicabile în domeniu. Prevederile prezentei politici se aplică de la data de 01.04.2024, urmând a fi actualizată periodic.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, va rugam sa va adresati la: admin@dentocalm.ro

 

 

fr_FRFR